Is leaking ventilation just a shortage of air volumes or is it something else?

Sisäilmaongelmien korjaaminen

Is leaking ventilation just a shortage of air volumes or is it something else?

Ilmanvaihdon vuotaminen,  varsinkin tuloilmakanaviston vuotaminen on mielestäni pahimmillaan sisäilman laadun kannalta oleellinen riski.

Usein ajatellaan, että kun ilmamäärät jäävät hieman vajaiksi suunnitelmista, se ei ole vakavan huolen aihe. Ilma kuitenkin vaihtuu ja kun kukaan ei kuole, ei ainakaan tänään niin mitäpä siitä. Ollaanhan kuitenkin toleranssien sisällä ilmamäärien suhteen. Jos ilmanvaihtokoneiden tehot ei riitä ja  kanavisto vuotaa, usein ajatellaan, että tämä ei aiheuttaisi juuri muuta kuin ilmamäärien vajetta. Näin se ei aina valitettavasti ole.

Miksi se on riski ja mitä se voi sitten mahdollisesti aiheuttaa?

Tuloilmakanaviston vuoto saattaa aiheuttaa joissakin tietyissä kanaviston kohdisssa Venturi–ilmiön (https://fi.wikipedia.org/wiki/Venturi-ilmö ). Tämä aiheuttaa sen, että kanavisto menee jossain kohdassa alipaineiseksi ympäristöönsä nähden,  vaikkakin sen yleisesti oletetaan olevan ylipaineessa.

Kuvitelkaamme, että vuotava tuloilmakanavan vuotokohta sijaitsee jossain eristeiden sisällä tai rakenteiden välissä,  missä olevat aineet (eristevillan kuidut yms.) ei kuulu sisäilmaamme. Käytännön kokemus on osoittanut, että vuotava kanava imee esimerkiksi viemärin hajua (ja epäpuhtauksia) ja levittää sen tehokkaasti rakennukseen.

Kun kanava menee alipaineiseksi tällaisessa tilassa/kohdassa, niin silloinhan meille ”raikkaan” ulkoilman mukana kulkeutuukin mitä lie epäpuhtauksia tiloihin, missä työskentelemme ja alamme voimaan pahoin.

Kiinteistön ylläpidon kannalta tämä taas tarkoittaa tiheämpää huollon tai selvittelyiden tarvetta. Kustannukset kasvavat nuohousten osalta, koska kanavistohan pitää puhdistaa jos siellä on villaa tai muuta mitä lie pölyä tai mönjää tai epäpuhtauksia.

Ilmanvaihdon tiiveyteen pitäisi mielestäni kiinnittää enemmän huomiota, kuin mitä siihen nykyään kiinnitetään. Sekä terveys- että kustannussyistä!

Ilmastointimittaus Lind

Iiro Pietilä

Partner/Sales
IML – ilmastointimittaus Lind Oy

+358 50 533 9931

iiro.pietila@iml.fi

Ilmastointimittaus Lind

Lars Lind

CEO
IML – ilmastointimittaus Lind Oy

+358 40 187 2210

lars.lind@iml.fi

Viimeisimmät artikkelit

Ilmanvaihdon puhtausluokitus P1 ja nuohous.

Ventilation cleanliness rating P1 and soot removal.

Olen jonkin aikaa ihmetellyt tätä asiaa. Olemme törmänneet tähän monissa kohteissa, joissa olemme olleet tekemässä asiakkaan edunvalvontaa. P1 puhtausluokitus ja…
Onko vuotava ilmanvaihto vain ilmamäärien vajetta vai onko se myös jotain muuta?

Is leaking ventilation just a shortage of air volumes or is it something else?

Ilmanvaihdon vuotaminen,  varsinkin tuloilmakanaviston vuotaminen on mielestäni pahimmillaan sisäilman laadun kannalta oleellinen riski. Usein ajatellaan, että kun ilmamäärät jäävät hieman vajaiksi…
Kohtele asiakkaitasi kuten haluaisit itseäsi kohdeltavan

Treat your customers as you would like to be treated

Kohtele asiakkaitasi kuten haluaisit itseäsi kohdeltavan on toimitusjohtaja Lars Lindin ja koko Ilmastointimittaus Lind Oy:n toiminnan motto   Lars Lind…