Tietosuojaseloste

Päivitetty viimeksi 29.10.2020

Tietosuojaseloste

HENKILÖTIETOLAIN MUKAINEN REKISTERISELOSTE

Viimeksi päivitetty 28.10.2020

Rekisterinpitäjä

Ilmastointimittaus Lind Oy

Mäkelänkatu 58, 00500 Helsinki, Suomi

+358 50 533 9931

iiro.pietila [at] iml.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Iiro Pietilä 

Partner/ myynti

Mäkelänkatu 58, 00500 Helsinki, Suomi

+358 50 533 9931

iiro.pietila [at] iml.fi

Rekisterin nimi

ImL Oy:n asiakas ja -markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään ImL Oy:n palveluiden toimittamiseksi sekä näiden

palvelujen markkinointiin ja viestintään.

Ajantasainen lista kaikista ImL Oy:n tarjoamista palveluista on aina nähtävissä

osoitteessa iml.fi.

Rekisterin tietosisältö

Seuraavat tiedot voivat sisältyä rekisteriin. Jokaisesta käyttäjästä ei välttämättä ole kaikkia alla mainittuja tietoja.

Nimi

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Työtehtävät

Yritys/organisaatio

Laskutustiedot ja -osoite

Sijainti

Y-tunnus

Muut tiedot, jotka käyttäjä on itse syöttänyt lomakkeelle ImL Oy:n verkkosivuilla

Säännönmukaiset tietolähteet

Käyttäjien luovuttamat tiedot

Julkiset tietolähteet

Tilaisuudet ja tapahtumat osana ImL:n markkinointia

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköinen asiakas- ja markkinointirekisteri on suojattu salasanoilla ja rekisteriin pääsevät vain ImL Oy:n erikseen valtuuttamat henkilöt.

Kaikkia, joilla on pääsy tietoihin, sitoo salassapitovelvollisuus.

Käyttäjän oikeudet

Sinulla on lain sallimissa puitteissa oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme sinusta keränneet. 

Sinulla on oikeus lain sallimissa puitteissa vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista.

Jokaisessa lähettämässämme suorapostissa on linkki, josta vastaanottaja voi estää suorapostitukset jatkossa. Voit myös kieltää ImL Oy:tä

käsittelemästä itseäsi koskevia tietoja suoramarkkinointiin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen seedi[at]seedi.fi.

TIEDUSTELUT

Iiro Pietilä

+358 50 533 9931